Ana Sayfa
Bölüm
Tarihçe

Tarihçe

      Fizik, maddenin yapısı, enerji ve gözlenebilir evrenin temel yapıtaşları arasındaki etkileşmeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Yunanca physikos sözcüğünden türeyen Fizik en geniş anlamıyla doğanın hem çok büyük (makroskobik) hem de son derece küçük (mikroskobik-altı) seviyelerindeki kavramlarla ilgilenir.

     1995 yılında öğretime başlayan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fizik Bölümü, Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katı Hal Fiziği, Nükleer Fizik, ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği alanlarında çalışmalarını yürüten 25 öğretim üyesi, biri doktorasını tamamlamış toplam 9 araştırma görevlisi ve bir uzmandan oluşmaktadır.

      Lisans öğretime başlayan başarılı öğrencilere fiziğin yanı sıra matematik veya kimya dallarında 2.  lisans derecesi alma fırsatı verilmektedir.

      Öğretime başladığı günden bugüne lisans öğretiminin yanı sıra yüksek lisans öğretimine de imkan sağlayan bölümde 2003 tarihinden bu yana yukarıda belirtilen ana bilim dallarında doktora öğretimi de verilmektedir. Akademik çalışmalar yurt içindeki gruplarla (Ortodoğu Teknik Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü) olduğu gibi, yurt dışındaki gruplarla (Almanya’da Tubingen Teknoloji Üniversitesi ve Dormstand Teknik Üniversitesi, A.B.D’nin Virginia Eyaleti’ndeki nükleer fizik hızlandırıcı merkezi Jefferson Laboratuarı ve Old Dominion Üniversitesi, İngiltere’de Exeter Üniversitesi) da devam ettirilmektedir.

      SAÜ Fizik Fölümü’nün öğretim üyesi kadrosu her geçen gün büyümekte ve şu andaki öğrenci sayısı (lisans, yüksek lisans ve doktora) 250’yi bulmaktadır.